O nás

Pracujeme s informacemi ve zdravotnictví a souvisejících oborech. Jsme specialisté na komunikaci s veřejností i odborníky. Jsme součástí skupiny IDS, která od svého založení v Nizozemí v roce 1988 rozšířila své působení již do 15 zemí na 4 světadílech.

Naším posláním je iniciovat a podporovat každodenní dialog mezi pacienty, lékaři a dalšími profesionály zdravotní péče. Skrze naši propracovanou a komplexní síť proudí informace o prevenci a léčbě onemocnění, zdravém životním stylu i dalších tématech k pacientům i odborné veřejnosti.

Organizujeme a distribuujeme vzdělávací a informační kampaně. Jsme spolehlivým a zkušeným partnerem státních i neziskových organizací, lékařů a (nejen) farmaceutických společností.