Komunikace s pacienty

Širokou veřejnost oslovujeme především v čekárnách praktických a odborných lékařů. Využíváme souběžně několik informačních kanálů, díky kterým spolehlivě oslovíme i vaši cílovou skupinu. Ročně zasáhneme přes 29 milionů pacientů v České republice.

Informační brožury a letáky v nástěnném displeji
Lidé v čekárně mají čas a mysl otevřenou informacím, které jim předkládáme. V našich materiálech nalézají témata, která korespondují s jejich potřebami a mohou je snadno konzultovat na místě s lékařem nebo o chvíli později s lékárníkem. Brožura i leták poskytují dostatek prostoru pro detailní sdělení. Lidé si je velmi často odnášejí pro vlastní potřebu či pro své blízké a šíří tak informace dále.

Plakáty a statické plakáty
Stěny čekárny jsou velmi vděčným prostorem pro vizuální komunikaci. Čekající lidé se přirozeně rozhlíží kolem sebe a k vystaveným plakátům se jejich pohled opakovaně vrací. Plakát funguje velmi dobře samostatně i jako podpora podrobnější informace obsažené v brožuře či letáku, které naleznou v nástěnném displeji. Plakáty mohou být buď v elegantních hliníkových rámech nebo jsou vytištěné na statické folii umístěné kdekoli na hladké rovné ploše.

On-line zdravotní kvízy – novinka
Webové stránky s tematickými zdravotními kvízy Vám pomohou přesně zacílit vaše sdělení. Lidé si vyplňováním kvízu na svém mobilním telefonu či tabletu krátí čas, vzdělávají se a navíc mohou plynule přejít buď na vaše stránky nebo si stáhnout vaši on-line brožuru. Kvízy nabízí také velmi dobrou zpětnou vazbu a možnost sledovat chování uživatelů na webových stránkách.

Proč zvolit IDS?

  • Podporujeme dialog mezi pacientem a lékařem
  • V komunikaci kombinujeme osvědčené postupy s interaktivními inovacemi
  • Již více než 25 jsme spolehlivým partnerem profesionálů ve zdravotnictví