Ochrana soukromí

Při zpracování osobních údajů fyzických osob postupuje Provozovatel jakožto správce osobních údajů vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

V rámci provozu internetové stránky www.ids-media.cz nedochází ke shromažďování a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.